Український тризуб: історія дослідження та історичний реконструкт

1708121424512760_f0_0

Бєлов О. Український тризуб: історія дослідження та історичний реконструкт / О.Бєлов, Г.Шаповалов. – Київ – Запоріжжя: Дике поле, 2008.


У монографії досліджується історія вивчення українського тризуба у ХІХ – на початку ХХІ ст. Показано спроби багатьох авторів довести його походження та їх на­магання зрозуміти значення цього знаку. Доведено походження сучасного Державного герба України від поєднання двох прадавніх язичеських та християнських символів – хреста та якоря, що означають віру та надію на спасіння.
Книга рекомендована викладачам навчальних закладів, державним службов­цям, історикам, археологам, етнологам, культурологам – всім, хто цікавиться історією України.

Завантажити (10,1 Мб – pdf)

Читати далі

Advertisements

Обережно: міфи!

Untitled01

Лукінюк М.В. Обережно: міфи! Спроба системного підходу до висвітлення фальшувань історії України. — 2-ге вид., випр. — К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2012.


Тривалий період перебування нашої країни у складі Російської імперії призвів до брутальної фальсифікації історії українського народу за допомогою впровадження у суспільну свідомість численних історичних міфів, витворених імперськими ідеологами.
Широко використовуючи роботи як відомих учених минулих століть, так і сучасних дослідників, а також документи й архівні матеріали, автор дослідження висвітлює справжню суть і пропагандистську спрямованість імперських історичних міфів, які докорінно перекручують історію України.
Для українознавців, істориків, викладачів вузів, аспірантів, студентів, учнів
старших класів — усіх, хто цікавиться історією України.

Завантажити (14,8 Мб – pdf)

Читати далі

Казки і легенди часів Київської та Галицької Русі

Untitled01

Казки і легенди часів Київської та Галицької Русі ─ Харків: Фоліо, 2005. ─ (Б-ка укр.казок)


Легенди, перекази та казки, що увійшли до збірки, переносять у часи Київської та Галицької Русі. В них читач знайде цікаві історичні відомості, дізнається про тогочасні народні уявлення щодо створення світу, виникнення міст, сіл, річок тощо, відчує чарівну красу і поезію рідної мови.

Завантажити (161,6 Мб – pdf)

Читати далі

Давня історія України

untitled01

Шилов Ю.О. Давня історія України в контексті світової цивілізації: Навч. посіб. — К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2008.


Давня історія — це період від зародження цивілізації (державності) до кінця античності (давньої історії європейської цивілізації). У Європі цей період охоплює ХІІІ ст. до н.е. — V ст. н.е.: від Троянської війни до падіння Римської імперії. Вихід Русі (як Україну здебільшого називали до XVIII ст.) на історичну арену датують початком середньовічної історії, коли східні слов’яни прийняли християнство. Проте історична пам’ять слов’ян сягає часів існування мамонтів, які зникли в Європі близько 11 тисячоліть тому. У навчальному посібнику викладено
давню історію слов’ян та їхніх пращурів (7000–6200 рр. до н.е. — 430–988 рр. н.е.) на підставі знаних нині джерел — і відомих здавна, і відкритих в останні роки.
Для студентів, науковців і всіх, хто цікавиться витоками української — слов’янської — європейської — індоєвропейської — загальнолюдської цивілізації.

Завантажити (1,4 Мб – pdf)

Ярославна

Чемерис

Чемерис В. Ярославна / Валентин Чемерис. – Харків: Фоліо, 2013. – (Історія України в романах).

Ярославна – одна з найвидатніших постатей Київської Русі, донька галицького князя Ярослава Осмомисла й жінка князя Ігоря Святославовича. Відомі й невідомі перипетії її життя та любові вже дев’ять століть хвилюють всіх, хто не байдужий до історії рідної країни.
А взагалі-то «Ярославна» – це роман про княжі міжусобиці, що колись підірвали Русь і загрожують Україні зараз, це розповідь про віковічну боротьбу з кочівниками. Саме тому роман Валентина Чемериса переповнений динамічних і бурхливих пригод, пов’язаних з походом князя Ігоря. Автор скористався жанром роману-есе, що дозволяє позбутися традиційних обмежень і рамок, і виклав своє бачення тих далеких подій.

Завантажити (1,9 Мб – fb2)