Дмитро Вишневецький

Вишневецький

Сергійчук В.І. Дмитро Вишневецький. – К.: Україна, 2003


Книга про легендарного козака-героя Дмитра Вишневецького (Байду), засновника Запорозької Січі – суспільно-політичної та військово-адміністративної організації українського козацтва

Завантажити (3,5 МБ – djvu)

Читати далі

Advertisements

Реєстр Війська Запорозького

0[26]

Бодянський О.М. Реєстр Війська Запорозького 1649 року. – Москва, 1875


“Реестра всего Войска Запорожскаго после Зборовскаго договора с Королем Польским Яном Казимиром, составленные 1649 года, октября 16 дня и изданные по подлиннику О.М.Бодянским”.

Издание Императорского Общества Истории и Древностей Российских при Московском Университете

Завантажити (20,1 Мб – pdf)

Читати далі

Загадки козацьких характерників

Kozaky

Каляндрук Т. Загадки козацьких характерників. – Львів: ЛА “Піраміда”, 2007


Це друга книга серії Т.Каляндрука про славні бойові подвиги українських “лицарів духу”, що були розпочаті у “Таємницях бойових мистецтв України”. У книзі висвітлено малодосліджені сторінки української історії, міфології, культури, які по-новому розкривають сутність бойового духу та військового мистецтва українського народу через прадавні традиції військової бойової підготовки та вірування наших предків. Книга також містить унікальний ілюстративний матеріал, зібраний з найрізноманітніших давніх та сучасних джерел: ілюстрації до давніх видань, фрагменти фресок, графіті та рельєфних зображень, малюнки, світлини тощо.
Книга буде цікавою для дослідників історії, культури, військової підготовки, а також для усіх, хто небайдужий до минулого та сучасного рідного краю.

Завантажити (45,4 Мб – pdf)

Читати далі

Переяславська рада ─ трагедія України і програш Європи

Untitled01

Сергійчук В.І. Переяславська рада ─ трагедія України і програш Європи. ─ К.: Діокор, 2003.


Книга українського історика Володимира Сергійчука піднімає проблему Переяславської ради та її ролі в подальшому розвитку України. Ця історична подія, що протягом століть використовувалась як політична спекуляція Російської імперії, потребує нового осмислення та очищення від міфологічних нашарувань. Автор розглядає передумови, причини й наслідки появи статей Богдана Хмельницького, що були пізніше знехтувані й перекручені московським самодержавством.
Книга розрахована на широке коло читачів.

Завантажити (8,1 Мб – pdf)

Читати далі

Козацькі січі

Untitled01

Козацькі січі (нариси з історії українського козацтва XXI-XIX ст.) / В.Смолій. ─ Київ – Запоріжжя: Друкарня ВАТ “Мотор Січ”, 1998


Збірник – унікальне видання, де визначено і науково обґрунтовано час та місця постійного розташування над Дніпром і Дунаєм січового Коша, відтворено основні етапи історії запорозького козацтва: походження, утворення демократичної козацької республіки, господарське освоєння земель півдня України, міжнародні відносини, культуру козацької громади, а також вплив останньої на суспільно-політичне життя українського народу в період пізнього середньовіччя та нового часу.

Завантажити (10,7 Мб – pdf)

Читати далі

Запорожье в остатках старины и преданиях народа

0[4]

Д.І.Яворницький. Запоріжжя в залишках старовини і переказах народу / Эварницкий Д.И. Запорожье в остатках старины и преданиях народа. У 2-х т. ─ С.-Петербург, 1888


 

Завантажити (26,9 Мб – pdf у zip)

Читати далі

Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича

0[33]

Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657-1687) / Матеріали до українського дипломатарію. Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С.Грушевського. Наукове товариство імені Шевченка. Центральний державний історичний архів України, м.Київ. – Київ-Львів – 2004.


Пропонована збірка включає всі, які вдалося виявити в архівах України, РФ і Польщі, універсали, накази, угоди українських гетьманів, зокрема: Івана Виговського, Юрія Хмельницького, Якима Сомка, Павла Тетері, Івана Брюховецького, Петра Дорошенка, Дем’яна Многогрішного, Михайла Ханенка, Івана Самойловича та значну частину універсалів і наказів генеральної військової старшини і полковників (1649-1687), у яких йдеться про соціально-економічний розвиток і політичне становище у 2-й половині XVII ст. Видання розраховане на науковців, викладачів і студентів, на всіх, хто цікавиться історією України.

Завантажити (23,7 Мб – djvu)

Читати далі

Генеалогія українського козацтва

17070610274759247_f0_0

Кривошея В. Генеалогія українського козацтва: Нариси історії козацьких полків. —  К.: Стилос, 2002.


У книзі розглядається стан наукової розробки і джерельна база генеалогії українських козацьких родин. Наводяться короткі нариси різних історичних періодів існування Гетьманщини крізь призму генеалогії гетьманських та інших окремих родин, розкривається шлях козацької держави від виникнення до ліквідації.
Книга розрахована на науковців, викладачів історії, студентів, широкий читацький загал.

Завантажити (6,3 Мб – djvu)

Читати далі

Програна битва виграної війни

1706031954132760_f0_0

Брехуненко В. Програна битва виграної війни. Битва під Берестечком 1651 року: науково-популярне видання. ─ К.: Темпора, 2013


Книга присвячена одній із найбільших битв часів Богдана Хмельницького, яка відбулася неподалік Берестечка на Волині. У науково-популярному форматі розглядаються передумови битви, підготовка сторін, склад і чисельність військ Богдана Хмельницького та Яна Казимира, перебіг битви та її наслідки. Проаналізувавши діяльність українського гетьмана та старшини відразу після Берестечка 1651 p., автор заперечує панівну на сьогодні оцінку битви як катастрофи для українського війська й Гетьманщини загалом.
Для всіх, хто цікавиться українською історією.

Завантажити (49,4 Мб – djvu у zip)

Читати далі

Источники для истории запорожских козаков

evarnitskij_istochniki

Эварницкий Д. И. Источники для истории запорожских козаков. – Т. 1. – Владимир: Типо-литография губ. правления, 1908

Эварницкий Д. И. Источники для истории запорожских козаков. – Т. 2. – Владимир: Типо-литография губ. правления, 1908


До двотомного збірника увійшли зібрані Дмитром Яворницьким документи, що стосуються історії Запорозької Січі кін.17-18 ст.

Завантажити (108 Мб – pdf)

 

Читати далі