Полководці Війська Запорозького

Untitled01

Полководці Війська Запорозького: Історичні портрети / Редкол.: В. Смолій (відп. ред.) та ін. К. : Видавничий дім «КМ Academia», 1998. Кн. 1. 400 с. (Сер. «Козацька спадщина».)

Полководці Війська Запорозького: Історичні портрети / Редкол.: В. Смолій (відп. ред.) та ін. К. : Видавництво «ВІК», 2004. Кн. 2. 276 с. (Сер. «Козацька спадщина».)


На основі багатого джерельного матеріалу із залученням досягнень вітчизняної та зарубіжної історичної науки й застосуванням новітніх методологічних засад сучасні історики створили яскраві, багатопланові портрети І.Богуна, М.Кричевського, М.Кривоноса, Д.Нечая, П.Шумейка, І.Сірка, П.Дорошенка та інших відомих, а також малознаних нині для широкого загалу козацьких полководців, через діяльність яких вимальовуються суворі будні військових походів, тріумф перемог і гіркота поразок, панорами грандіозних битв, складні процеси тогочасного суспільно-політичного життя козацької України.
Наступні книги серії будуть присвячені іншим видатним діячам середньовіччя та нового часу.
Видання розраховано на широке коло читачів, студентів, викладачів, науковців, військовослужбовців, усіх, хто цікавиться історією України.

Завантажити (18,3 МБ – pdf у zip)

Читати далі

Advertisements

Про українських козаків, татар та турків

Untitled01

Драгоманов М. Про українських козаків, татар та турків / Михайло Драгоманов. – Київ: “Дніпро”, 1991.


Ця раритетна праця видатного українського історика, філософа й публіциста вперше побачила світ у Києві напередодні тотальної заборони українства Емського указу 1876 року. Професор Київського, а потім Софійського університетів Михайло Драгоманов вважав за почесний громадський обов’язок написати популярне дослідження з історії народу живою, рідною мовою.

Завантажити (18,9 МБ – pdf)

Читати далі

Дмитро Вишневецький

Вишневецький

Сергійчук В.І. Дмитро Вишневецький. – К.: Україна, 2003


Книга про легендарного козака-героя Дмитра Вишневецького (Байду), засновника Запорозької Січі – суспільно-політичної та військово-адміністративної організації українського козацтва

Завантажити (3,5 МБ – djvu)

Читати далі

Реєстр Війська Запорозького

0[26]

Бодянський О.М. Реєстр Війська Запорозького 1649 року. – Москва, 1875


“Реестра всего Войска Запорожскаго после Зборовскаго договора с Королем Польским Яном Казимиром, составленные 1649 года, октября 16 дня и изданные по подлиннику О.М.Бодянским”.

Издание Императорского Общества Истории и Древностей Российских при Московском Университете

Завантажити (20,1 Мб – pdf)

Читати далі

Загадки козацьких характерників

Kozaky

Каляндрук Т. Загадки козацьких характерників. – Львів: ЛА “Піраміда”, 2007


Це друга книга серії Т.Каляндрука про славні бойові подвиги українських “лицарів духу”, що були розпочаті у “Таємницях бойових мистецтв України”. У книзі висвітлено малодосліджені сторінки української історії, міфології, культури, які по-новому розкривають сутність бойового духу та військового мистецтва українського народу через прадавні традиції військової бойової підготовки та вірування наших предків. Книга також містить унікальний ілюстративний матеріал, зібраний з найрізноманітніших давніх та сучасних джерел: ілюстрації до давніх видань, фрагменти фресок, графіті та рельєфних зображень, малюнки, світлини тощо.
Книга буде цікавою для дослідників історії, культури, військової підготовки, а також для усіх, хто небайдужий до минулого та сучасного рідного краю.

Завантажити (45,4 Мб – pdf)

Читати далі

Переяславська рада ─ трагедія України і програш Європи

Untitled01

Сергійчук В.І. Переяславська рада ─ трагедія України і програш Європи. ─ К.: Діокор, 2003.


Книга українського історика Володимира Сергійчука піднімає проблему Переяславської ради та її ролі в подальшому розвитку України. Ця історична подія, що протягом століть використовувалась як політична спекуляція Російської імперії, потребує нового осмислення та очищення від міфологічних нашарувань. Автор розглядає передумови, причини й наслідки появи статей Богдана Хмельницького, що були пізніше знехтувані й перекручені московським самодержавством.
Книга розрахована на широке коло читачів.

Завантажити (8,1 Мб – pdf)

Читати далі

Козацькі січі

Untitled01

Козацькі січі (нариси з історії українського козацтва XXI-XIX ст.) / В.Смолій. ─ Київ – Запоріжжя: Друкарня ВАТ “Мотор Січ”, 1998


Збірник – унікальне видання, де визначено і науково обґрунтовано час та місця постійного розташування над Дніпром і Дунаєм січового Коша, відтворено основні етапи історії запорозького козацтва: походження, утворення демократичної козацької республіки, господарське освоєння земель півдня України, міжнародні відносини, культуру козацької громади, а також вплив останньої на суспільно-політичне життя українського народу в період пізнього середньовіччя та нового часу.

Завантажити (10,7 Мб – pdf)

Читати далі

Запорожье в остатках старины и преданиях народа

0[4]

Д.І.Яворницький. Запоріжжя в залишках старовини і переказах народу / Эварницкий Д.И. Запорожье в остатках старины и преданиях народа. У 2-х т. ─ С.-Петербург, 1888


 

Завантажити (26,9 Мб – pdf у zip)

Читати далі

Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича

0[33]

Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657-1687) / Матеріали до українського дипломатарію. Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С.Грушевського. Наукове товариство імені Шевченка. Центральний державний історичний архів України, м.Київ. – Київ-Львів – 2004.


Пропонована збірка включає всі, які вдалося виявити в архівах України, РФ і Польщі, універсали, накази, угоди українських гетьманів, зокрема: Івана Виговського, Юрія Хмельницького, Якима Сомка, Павла Тетері, Івана Брюховецького, Петра Дорошенка, Дем’яна Многогрішного, Михайла Ханенка, Івана Самойловича та значну частину універсалів і наказів генеральної військової старшини і полковників (1649-1687), у яких йдеться про соціально-економічний розвиток і політичне становище у 2-й половині XVII ст. Видання розраховане на науковців, викладачів і студентів, на всіх, хто цікавиться історією України.

Завантажити (23,7 Мб – djvu)

Читати далі

Генеалогія українського козацтва

17070610274759247_f0_0

Кривошея В. Генеалогія українського козацтва: Нариси історії козацьких полків. —  К.: Стилос, 2002.


У книзі розглядається стан наукової розробки і джерельна база генеалогії українських козацьких родин. Наводяться короткі нариси різних історичних періодів існування Гетьманщини крізь призму генеалогії гетьманських та інших окремих родин, розкривається шлях козацької держави від виникнення до ліквідації.
Книга розрахована на науковців, викладачів історії, студентів, широкий читацький загал.

Завантажити (6,3 Мб – djvu)

Читати далі