Дмитро Вишневецький

Вишневецький

Сергійчук В.І. Дмитро Вишневецький. – К.: Україна, 2003


Книга про легендарного козака-героя Дмитра Вишневецького (Байду), засновника Запорозької Січі – суспільно-політичної та військово-адміністративної організації українського козацтва

Завантажити (3,5 МБ – djvu)

Читати далі

Advertisements

Тарас Шевченко. Життя і творчість

Untitled01

Дзюба І. Тарас Шевченко. Життя і творчість / Іван Дзюба. – Київ: Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2008.


Праця Івана Дзюби “Тарас Шевченко” поєднує розповідь про життєвий і творчий шлях великого поета й художника з інтерпретацією його спадщини, аналізом конкретних творів та характерних мотивів поезії й прози в синхронному й діахронному вимірах.

У цій праці автор прагнув охопити весь обшир літературної та громадянської діяльності великого сина України в широкому історичному й естетичному контексті, розкрити центральне місце Шевченка в усьому національному житті, з’ясувати природу його магнетичної влади над поколіннями українців.

Завантажити (424,8 Мб – pdf)

 

Шевченківська енциклопедія

Untitled01

Шевченківська енциклопедія в 6-ти томах


В шеститомнику викладено основні відомості про життя, творчість і особистість Тараса Шевченка, його епоху та оточення, місце в національній та світовій культурі, підсумовано понад півторасторічний досвід вивчення всіх аспектів шевченкіани в українському та зарубіжному шевченкознавстві.

Завантажити (154,6 Мб + 167,2 Мб + 241,6 Мб + 198,6 Мб + 341,1 Мб + 427,5 Мб – pdf)

Шлях до Полтави

Чухліб

Чухліб, Т. В. Шлях до Полтави: Україна і Росія за доби гетьмана Мазепи / Т.В.Чухліб. — К.: Наш час, 2008. — (Сер. «Невідома Україна»).


Більше трьохсот років тому відбулося повстання на чолі з гетьманом Іваном Мазепою, а потім — сумнозвісна для України Полтавська битва. На жаль, із різних причин розуміння цих подій донині залишається в полоні народних міфів та ідеологічних нашарувань. А тому на основі вітчизняних і зарубіжних історіографічних здобутків, новознайдених документів і матеріалів автор висвітлює складні відносини між Українським гетьманатом і Московським царством в останні десятиліття XVII — на початку XVIII ст., тобто в добу правління І.Мазепи.
Автор також описує участь козацької України у «загальноєвропейській» Великій Північній війні 1700—1721 рр. на першому її етапі, досліджує мотивацію переходу І.Мазепи з-під зверхності царя Петра І до протекторату шведського короля КарлаХІІ Густава, міжнародні й військові аспекти Полтавської битви тощо, простежує діяльність наступника Мазепи — гетьмана Пилипа Орлика.
Крім того, у книзі приділено увагу сучасним проблемам відновлення національної пам’яті про доленосні для України та Росії події далекої давнини.

Завантажити (4,96 Мб – djvu)

Читати далі

Іван Мазепа

borshchak_martel_ivan_mazepa

Борщак І., Мартель Р. Іван Мазепа: Життя і пориви великого гетьмана. – Київ: Радянський письменник, 1991.


Суперечливе, трагічне ім’я українського гетьмана лише останнім часом повертається до нас без спотворення “кривим дзеркалом” історії. Серед найталановитіших і найоб’єктивніших життєписів Івана Мазепи є широко знана за кордоном документальна повість “Іван Мазепа” двох авторів – українського історика і літературознавця Ілька Борщака (емігрант з 1919 р.) та французького історика і публіциста Рене Мартеля. Додатком до книги друкуються присвячені І. Мазепі поеми Д.Байрона, В.Гюго та В.Сосюри.

Завантажити (1,76 Мб – djvu)

Україна Incognita

66a93da5340dd862e60763858aff17db

Україна Incognita / За загальною ред. Лариси Івшиної. ─ К.: ЗАТ “Українська прес-група”, 2007


Історії життя яскравих особистостей ─ як всесвітньо визнаних, так і маловідомих, ─ чиї імена уславили Україну й нерозривно пов’язані з нею. Історія життя українського народу протягом віків, у ті епохи, коли він підносився до висот історичної творчості, і тоді, коли страждав під ярмом тотального деспотизму. Історія духовних звершень українців ─ будівничих нетлінних соборів, живописців, композиторів, воїнів, поетів… Історія тисячолітньої боротьби людей за свободу й гідне життя. Все це разом читач знайде у цьому збірнику статей про актуальні проблеми стародавньої, середньовічної, нової та новітньої історії України, опублікованих газетою “День” у 1997-2002 рр. Книгу об’єднує не тільки хронологічний порядок розташування матеріалів, але й проста думка: ми всі ─ спадкоємці сотень поколінь людей, що жили на українській землі до нас. Історія не повинна бути Terra Incognita: це наша відповідальність перед нащадками, перед майбутнім.

Завантажити (7,9 Мб – djvu)

Читати далі

Дмитро Яворницький та його родовід

Yavornyc

Абросимова С.В., Парамонов А.Ф. Дмитро Яворницький та його родовід. ─ Харків: Харківський приватний музей міської садиби, 2009.


В книзі на значному масиві архівних матеріалів, що вперше вводяться до наукового обігу, реконструйовано родовід українського вченого-енциклопедиста, видатного дослідника історії запорозького козацтва, фундатора Дніпропетровського історичного музею академіка Дмитра Івановича Яворницького (1855-1940). Репрезентовані в книзі документи є цінним джерелом для висвітлення маловідомих чи зовсім невідомих аспектів в біографії Д.Яворницького, передусім його походження, родинного контексту, стосунків вченого з батьками та іншими родичами, впливу цих стосунків на життя та творчість вченого.

Книжка пропонується широкому читацькому загалові, усім, хто цікавиться історією та культурою України, генеалогією та біографістикою.

Завантажити (14,3 Мб – pdf)

Читати далі

Тарас Бульба-Боровець і його військові підрозділи в українському русі опору

1[2]

Дзьобак В.В. Тарас Бульба-Боровець і його військові підрозділи в українському русі опору (1941—1944 pp.). — K.: Інститут історії України НАН України, 2002


У монографії вперше в історіографії комплексно проаналізована проблема ролі і місця Т.Бульби-Боровця і його військових підрозділів в українському русі опору в
1941-1944 pp. На основі всебічного аналізу архівних матеріалів, опублікованих документів, спогадів, вітчизня­ної та зарубіжної літератури, автор висвітлює процеси формування і діяльності таких військових формувань як “Поліська Січ” та УПА(Б-Б)-УНРА, якими в різні пе­ріоди командував Т.Бульба-Боровець.
Книга друкується за планом робочої групи, утвореної Урядовою комісією з вивчення діяльності ОУН і УПА.

Завантажити (5,9 Мб – pdf)

Читати далі

Євген Коновалець та його доба

yevhen-konovalets-ta-yoho-dob%d0%b01

Євген Коновалець та його доба. – Мюнхен: Видання фундації ім. Євгена Коновальця, 1974


Збірник спогадів про Євгена Коновальця.
Відкривається книга розділом “Юнацькі роки”. Галицька провінція, а поруч неї цілий світ у його духовій многогранності — і на цьому тлі Євген, спочатку вдумлива, чуйна дитина, а далі працьовитий юнак, що вбирає в себе проблематику доби — таку картину розгорнуло перо незабутнього д-ра О.Грицая.
Стаття д-ра г. к. Степана Шаха “Молодість Є.Коновальця” доповнює картину, епоха початку XX ст. в Галичині стає немов би намацальною, поруч іде низка штрихів із життя юнака Євгена — учня, студента, нарешті, австрійського вояка в першій світовій війні. Немов кадри з фільму, з різними дрібними, але потрібними деталями.
А далі О.Зінкевич вдало документує студентську діяльність майбутнього Провідника, малює нам не тільки працю, але розкриває і значення її.
Стаття проф. О.Кушпети “Вбивство Є.Коновальця у світлі нідерляндських публікацій” є сумлінною джерельною працею, яка виносить на світло денне всі подробиці роттердамського злочину Кремля…
…Всього над збірником працювало понад два десятка військових, політичних, культурних діячів, серед них такі як: А.Мельник, З.Книш, Л.Ребет, Ю.Бойко та ін.

Завантажити (24,4 Мб – pdf)

Читати далі

Степан Бандера

stepanbanderavu

Ковальчук В. Степан Бандера / Володимир Ковальчук. – Київ, 2008. – (Великі українці).


У книзі в науково-популярному форматі на підставі широкого кола історичних джерел розповідається про одного з найвизначніших борців за незалежність України Степана Бандеру. Простежено його походження, риси характеру, життєвий шлях, родинне життя, політичні погляди, діяльність в Організації українських націоналістів.
Об’ємно показано як неоднозначні взаємини з іншими лідерами ОУН, так і подвижницьку, подиву гідну діяльність в еміграції, спрямовану на визволення України з-під московського ярма. Спростовано численні міфи радянської пропаганди, яка з метою зберегти новітню Російську імперію (СРСР) понад усе прагнула дискредитувати світлу постать багаторічного лідера ОУН в очах українців та світової спільноти.
Для всіх, хто цікавиться українською історією.

Завантажити (7,6 Мб – pdf)

Читати далі