Мова і нація

Untitled001

Василь Іванишин, Ярослав Радевич-Винницький. Мова і нація. – Дрогобич: Видавнича фірма “Відродження”, 1994


Пропонована праця в лаконічній формі тез широко висвітлює мовознавчу проблематику, пов’язану із суттю, роллю та функціонуванням мови в суспільстві, розкриває механізм денаціоналізації народу на мовному ґрунті, подає науковий матеріал, необхідний кожному громадянинові для вироблення мовознавчого світогляду, належного ставлення до рідної та інших мов.

Завантажити (75,3 МБ – pdf)

Читати далі

Advertisements

Мовна шизофренія

Untitled01

Шевчук Ю. Мовна шизофренія / Юрій Шевчук. — Брустури: Дискурсус, 2015


Нічого так влучно й лаконічно не визначає сучасний стан українського суспільства сьогодні, як вираз «мовна шизофренія». Під мовною шизофренією, або лінґвошизофренією, маю на увазі послідовне змішування двох мов, української і російської, в одному місці і в один час. Найактивніше це явище насаджується в Україні через телебачення й радіо, Міжнародну мережу, а також у фільмах. Лінґвошизофренія — це оригінально український феномен, відсутній в инших країнах Заходу як мовна політика і культурний стандарт. На відміну від двомовности, або білінгвізму, вона маловідома і, за малими винятками, не описана в західній соціолінгвістиці. Тим часом лінґвошизофренія настільки всепроникна в постсовєтській Україні, що поза нею годі зрозуміти її політику, культуру, ідентичність, публічний дискурс та історичні перспективи.

Завантажити (8,7 МБ – pdf)

Читати далі

Прадавність української мови

0[9]

Губерначук С.С. Прадавність української мови / Станіслав Губерначук. – К.: Четверта хвиля, 2010.


У книзі представлені напрацювання автора як фахового філолога за кілька десятків років досліджень найдавніших початків української мови.
Читачі довідаються, як ще з раннього кам’яного віку, коли людина почала виголошувати первісні членоподільні звуки, а за ними і звуконаслідувальні мовні одиниці, витворювалися, віками удосконалювалися і передавалися від покоління до покоління потужні зародкові прамовні пласти, які з часом стали основою формування розвоєвої бази української мови: первовічні вигуки й частки, корені багатьох слів, пов’язаних із первісним збиральництвом-мисливством, початковими хліборобством, тваринництвом, будівництвом, металовиробництвом, як і тотемічними та сонцепоклонницькими віруваннями тощо. У доісторичних часах автор простежує і деякі морфологічні, словотвірні, синтаксичні та образно-поетичні особливості нашої рідної мови. Підтвердженням висновків автора є найдавніші жанри української словесності: народні замовляння та казки, обрядові пісні сонцепоклонницького походження, корінні імена особові, географічні назви, а також ведійські, античні та давньоукраїнські писемні джерела.

Завантажити (19,7 МБ – pdf)

Читати далі

Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінґвоциду

mova_1

Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінґвоциду: Док. і матеріали / Упоряд.: Л.Масенко та ін. ─ К.: Вид. дім “Києво-Могилянська акад.”, 2005


У збірнику вміщено документи і матеріали, що стосуються мовної політики радянського керівництва на теренах України. Вони проливають світло на підступне втручання у внутрішній розвиток української мови, спрямоване на штучне зближення її з російською і знищення як незалежного мовного утворення. На базі корпусу документів і матеріалів укладено реєстр репресованої лексики.

Працю призначено гуманітаріям ─ філологам, історикам, політологам, викладачам відповідних дисциплін, студентам, аспірантам і всім тим, кому не байдужа доля рідної мови.

Завантажити (5,1 Мб – djvu)

Читати далі

Якою мовою молилася давня Україна

Untitled01

Куземська Ганна. Якою мовою молилася давня Україна: Правила української транслiтерацiї церковнослов’янських текстiв. — К.: КЖД ”Софiя”, 2012.


У книжцi стисло висвiтлено рiзницю мiж давньою богослужбовою мовою України та новiтньою церковнослов’янською в її росiйськiй редакцiї. Подано докладнi правила української транслiтерацiї церковнослов’янських текстiв, призначенi для практичного застосування — читання, спiву та цитування. У правилах зафiксовано багатовiкову традицiю вимови й написання української богослужбової мови.
Видання оздоблено унiкальним iлюстративним матерiалом: фрагментами десяткiв богослужбових книг України ХI–ХХ ст., iрмологiонiв та iкон, якi незаперечно стверджують українську вимову церковнослов’янських текстiв.
Для викладачiв i студентiв духовних i гуманiтарних навчальних закладiв, священикiв, диригентiв, письменникiв, науковцiв i всiх, хто вболiває за рiдну культуру.

Завантажити (43,8 Мб – pdf)

Древность малороссійскаго языка

Красуский_М__Древность_малороссійскаго_языка_оригінал_

Красуский Михаил. Древность малороссийского языка

Робота була надрукована у 1880 році дуже малим тиражем, тому і досі є ще маловідомою. Вона не залишилася не поміченою фахівцями. Автор доводить, що українська мова не є наріччям, «зіпсованим» польськими впливами та австро-угорськими інтригами, а мовою, що дала життя іншим мовам, збагатила їх безліччю понять і слів, і не в XVI ст., а ще в індоєвропейську, праслов’янську добу.

В архіві – оригінальний текст та переклад книги на сучасну українську мову

pdf

Українська мова. Універсальний довідник

zubkov_m_ukrainska_mova_universalnii_dovidnik_1

Зубков М.Г. Українська мова: Універсальний довідник. – Х.: ВД “ШКОЛА”, 2006.

Довідник є найновішим і найповнішим функціональним виданням такого роду. Розгляд змін у правописі, що сталися, відбуваються або очікуються, супроводжується науковим обґрунтуванням і коротким історичним коментарем.

У довіднику подано різні граматичні теми, лексичні узгодження, уживання літери ґ як у загальних, так і у власних назвах; наведено паралельні форми вживання фразеологізмів, сталих виразів з огляду на їх російські аналоги. Доречними є додатки: нормативні скорочення, імена по батькові, словнички типових мовних зворотів тощо.

Довідник розраховано на всіх, не байдужих до своєї грамотності.

Завантажити (15,5 Мб – djvu)

Український правопис

Ukrayinskiy_pravopis

У довіднику розглянуто питання правопису основи слова, складних слів, закінчень відмінюваних слів, слів іншомовного походження та власних назв. Викладено найголовніші правила пунктуації.

Для фахівців та усіх, хто цікавиться питаннями правопису сучасної української літературної мови.

Завантажити (13,0 Мб – pdf)