Чи була українська мова за часів козаччини? Історія виникнення української мови

Advertisements

Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінґвоциду

mova_1

Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінґвоциду: Док. і матеріали / Упоряд.: Л.Масенко та ін. ─ К.: Вид. дім “Києво-Могилянська акад.”, 2005


У збірнику вміщено документи і матеріали, що стосуються мовної політики радянського керівництва на теренах України. Вони проливають світло на підступне втручання у внутрішній розвиток української мови, спрямоване на штучне зближення її з російською і знищення як незалежного мовного утворення. На базі корпусу документів і матеріалів укладено реєстр репресованої лексики.

Працю призначено гуманітаріям ─ філологам, історикам, політологам, викладачам відповідних дисциплін, студентам, аспірантам і всім тим, кому не байдужа доля рідної мови.

Завантажити (5,1 Мб – djvu)

Читати далі

Якою мовою молилася давня Україна

Untitled01

Куземська Ганна. Якою мовою молилася давня Україна: Правила української транслiтерацiї церковнослов’янських текстiв. — К.: КЖД ”Софiя”, 2012.


У книжцi стисло висвiтлено рiзницю мiж давньою богослужбовою мовою України та новiтньою церковнослов’янською в її росiйськiй редакцiї. Подано докладнi правила української транслiтерацiї церковнослов’янських текстiв, призначенi для практичного застосування — читання, спiву та цитування. У правилах зафiксовано багатовiкову традицiю вимови й написання української богослужбової мови.
Видання оздоблено унiкальним iлюстративним матерiалом: фрагментами десяткiв богослужбових книг України ХI–ХХ ст., iрмологiонiв та iкон, якi незаперечно стверджують українську вимову церковнослов’янських текстiв.
Для викладачiв i студентiв духовних i гуманiтарних навчальних закладiв, священикiв, диригентiв, письменникiв, науковцiв i всiх, хто вболiває за рiдну культуру.

Завантажити (43,8 Мб – pdf)

Древность малороссійскаго языка

Красуский_М__Древность_малороссійскаго_языка_оригінал_

Красуский Михаил. Древность малороссийского языка

Робота була надрукована у 1880 році дуже малим тиражем, тому і досі є ще маловідомою. Вона не залишилася не поміченою фахівцями. Автор доводить, що українська мова не є наріччям, «зіпсованим» польськими впливами та австро-угорськими інтригами, а мовою, що дала життя іншим мовам, збагатила їх безліччю понять і слів, і не в XVI ст., а ще в індоєвропейську, праслов’янську добу.

В архіві – оригінальний текст та переклад книги на сучасну українську мову

pdf

Українська мова. Універсальний довідник

zubkov_m_ukrainska_mova_universalnii_dovidnik_1

Зубков М.Г. Українська мова: Універсальний довідник. – Х.: ВД “ШКОЛА”, 2006.

Довідник є найновішим і найповнішим функціональним виданням такого роду. Розгляд змін у правописі, що сталися, відбуваються або очікуються, супроводжується науковим обґрунтуванням і коротким історичним коментарем.

У довіднику подано різні граматичні теми, лексичні узгодження, уживання літери ґ як у загальних, так і у власних назвах; наведено паралельні форми вживання фразеологізмів, сталих виразів з огляду на їх російські аналоги. Доречними є додатки: нормативні скорочення, імена по батькові, словнички типових мовних зворотів тощо.

Довідник розраховано на всіх, не байдужих до своєї грамотності.

Завантажити (15,5 Мб – djvu)

Український правопис

Ukrayinskiy_pravopis

У довіднику розглянуто питання правопису основи слова, складних слів, закінчень відмінюваних слів, слів іншомовного походження та власних назв. Викладено найголовніші правила пунктуації.

Для фахівців та усіх, хто цікавиться питаннями правопису сучасної української літературної мови.

Завантажити (13,0 Мб – pdf)

 

Чиста мова

Мova.ga – графічно бездоганний сайт, досить зручний для навігації. Тут багато розділів: про історію української мови, зразки різних жанрів усної народної творчості, мовну політику і найбільше – про найпоширеніші помилки у вживанні слів, які ми, не думаючи, копіюємо, найчастіше, з російської мови, в більшості випадків і не здогадуючись, як красиво звучить правильне українське слово, чиста українська мова. До речі, допомогти в цьому можуть авторські словники Тараса Берези, презентація яких є на сайті.

Джерело: «Чиста мова»

Міфи про старослов’янську мову

Український вимір старослов’янської писемності – Історія – Український тиждень, Тиждень.ua

Читати: Наріжний камінь спотикання – Історія – Український тиждень, Тиждень.ua.